Coronavirus: Verhoging jaargrensbedrag voor sommige vrijwilligers verlengd tot 30 juni 2021

Van 

Het jaargrensbedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding werd voor bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogd in het eerste kwartaal 2021. Deze verhoging geldt nu ook voor het tweede kwartaal 2021


Vrijwilligers die werken in een organisatie worden niet als werknemers beschouwd.  Hoewel vrijwilligerswerk per definitie onbezoldigd is, belet dit niet dat een vrijwilliger de kosten terugbetaald krijgt die hij in het kader van deze activiteit heeft gemaakt.

De organisatie beslist vrij om de vrijwilliger al dan niet te vergoeden voor de gemaakte kosten. Dit is namelijk niet verplicht. Deze kosten kunnen hetzij op basis van werkelijk gemaakte kosten, hetzij op forfaitaire basis worden terugbetaald. 

In het kader van hun ondersteunende interventies met betrekking tot de COVID-19-crisis hebben vele organisaties kunnen rekenen op de voortdurende inzet van vrijwilligers. Er werd dan ook meer beroep gedaan op vrijwilligers. Sommigen hebben bijgevolg de jaargrens voor de forfaitaire kostenvergoeding bereikt of zullen ze binnenkort bereiken.

Om te vermijden dat deze vrijwilligers niet meer kunnen worden ingezet voor opdrachten met betrekking tot COVID-19 of opdrachten in verband met de gebruikelijke acties die stilaan worden hervat, had de regering beslist de jaargrens voor de kostenvergoeding op te trekken voor het 1ste kwartaal 2021. Deze verhoging wordt ook in het 2de kwartaal 2021 toegepast.

Wie?

De verhoging van het grensbedrag geldt voor:

Wat?

Zowel tijdens het 1ste als 2de kwartaal 2021 bedraagt de verhoogde jaargrens voor de kostenvergoeding 2.600,90 EUR in plaats van 1.416,16 EUR. Het dagbedrag blijft onveranderd (35,41 EUR).

 

Bron : Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers (BS 6 mei 2021)