Welzijn op het werk

Medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie. Door te investeren in hun fysieke en mentale gezondheid vermijdt u dat ze arbeidsongeschiktheid worden, een benadering die op lange termijn rendeert.

Preventie op het werk

Elke dag worden medewerkers blootgesteld aan invloeden die eigen zijn aan hun werk waarvan sommige risico's kunnen inhouden of nadeel kunnen berokkenen op korte of lange termijn. Een deskundige inventaris en analyse van deze invloeden en risico’s maakt het mogelijk voor werkbare en economisch haalbare aanpassingen te zorgen. Door op die manier de werkomstandigheden te verbeteren op het vlak van ergonomie, arbeidsveiligheid, milieu of industriële hygiëne en toxicologie vermindert u het absenteïsme. Bovendien hebben deze aanpassingen een gunstig effect op de prestaties van uw werknemers.

Zodra een werkgever een werknemer in dienst heeft, is hij verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten. Deze dienst omvat minstens een preventieadviseur. Zijn taak is om de werkgever te ondersteunen bij het toepassen van de maatregelen die in de welzijnswet zijn bepaald. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie van preventieadviseur vervullen.

Een van de opdrachten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is het risicobeheer op het vlak van welzijn op het werk.

Om deze interne dienst bij te staan, moet u een beroep doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze dienst zorgt onder meer voor periodieke medische onderzoeken en de controle van de naleving van de wetgeving inzake veiligheid, gezondheid van lokalen, tools en materiaal.

Medische controle

De wetgever heeft voorzien in verschillende soorten medische onderzoeken om de gezondheid van de werknemer gedurende gans zijn loopbaan te beschermen of hem het werk in een goede gezondheid te laten hervatten. Als uw werknemers specifieke beroepsrisico's lopen, dan kan een medisch onderzoek eventuele beroepsziekten opsporen of voorkomen. U kunt ook een beroep doen op een arbeidsarts als een van uw medewerkers het werk hervat na een langdurige ziekte of een ernstig ongeval, of in geval van werkgerelateerde klachten.

Strijd tegen absenteïsme

De oorzaken van absenteïsme begrijpen is de eerste stap om dit fenomeen op korte of lange termijn aan te pakken op structureel vlak. In samenwerking met de HR-dienst kunnen de verantwoordelijken en de interne en externe preventiediensten een globaal beleid uitwerken om er voor te zorgen dat het onvermijdelijke absenteïsme en de kosten die het veroorzaakt zoveel mogelijk worden beperkt. Een doordacht beleid gecombineerd met gerichte acties zijn de onmisbare basis om absenteïsme op korte of lange termijn en frequent absenteïsme te bestrijden. Via het uitgebreid multiservice aanbod van Group S kan u een beroep te doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

 

Meer weten