Sociaal secretariaat

Hoe houdt u uw personeel gelukkig? Als werkgever wilt u zich focussen op groei en geluk op de werkvloer. Uw medewerker verwacht langs zijn kant een degelijke onboarding, loon dat tijdig en correct wordt uitbetaald en heldere begeleiding bij afwezigheid.

Laat daarom het personeelsbeheer en de loonadministratie over aan de ervaren payroll advisors van een sociaal secretariaat. Zij kunnen elke situatie goed inschatten en maken kinderspel van complex personeelsbeheer. Onze medewerkers staan u bij voor alle personeelszaken. 

Ontdek alle redenen om voor Group S te kiezen

Nieuwe werknemer of afscheid van een collega?

Een nieuwe werknemer verwelkomen of afscheid nemen van een collega is een spannend en gevoelig moment. Een sociaal secretariaat verstrekt gepaste begeleiding en zorgt ervoor dat een collega aannemen of ontslaan rimpelloos verloopt.

Een sociaal secretariaat kan u meer informatie verschaffen over de financiële gevolgen en administratieve processen.

  • Wat is de kostprijs van een extra werknemer?
  • Hoe stelt u een arbeidsovereenkomst op?
  • Wat staat er in een arbeidsreglement?

Hoe beheert een sociaal secretariaat uw loonadministratie?

U bezorgt de personeelsgegevens, de prestatiegegevens en de voordelen van uw werknemers aan een sociaal secretariaat. Alles wordt nauwgezet gecontroleerd en berekend. Daarnaast maakt het secretariaat alle documenten binnen de wettelijke termijnen aan de officiële instellingen over.

Waar kan u op vlak van loonverwerking op rekenen?

  • Bedrijfsvoorheffing
    Maandelijks, trimestrieel en jaarlijks berekent een sociaal secretariaat de bedrijfsvoorheffing en zorgt het voor de inning en doorstorting van alle verschuldigde bedragen.
  • Sociale zekerheid en RSZ
    RSZ-voorschotten worden uitgerekend en gestort aan de Rijksdienst van Sociale Zekerheid wanneer nodig.

Tijdelijke onbeschikbaarheid

U denkt er liever niet over na, maar arbeidsongeschiktheid komt vaker voor dan u lief is. Wat zijn in zo’n gevallen de rechten en plichten van uw medewerkers? Wat als u zelf langdurig ziek wordt? Hoe moet u omgaan met een periode van ziekte tijdens verlof? Een sociaal secretariaat heeft hier de antwoorden op en heeft alle nodige documenten direct voor u.

− Documenten ziekteverzekering

− Werkloosheidsdocumenten bij tijdelijke en definitieve werkloosheid

− Opgave van lonen & wedden bestemd voor verzekering arbeidsongevallen

− Documenten loopbaanonderbreking of tijdskrediet

U ziet het, er komt best wat kijken bij personeel aanwerven, belonen, behouden en ontslaan. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft een sociaal secretariaat de knowhow en de kennis om u bij te staan.

 

Wilt u zich aansluiten bij het sociaal secretariaat van Group S? Wij helpen u graag verder.

Aansluiten bij het sociaal secretariaat van Group S