Outsourcing

Een drukke periode voor uw personeelsafdeling in het vooruitzicht?
Aangekondigd of onverwacht versterking nodig?
Nood aan opleiding en begeleiding van een nieuwe HR-medewerker?

Er zijn heel wat redenen waarom u een helpende hand kan gebruiken. Kies daarom voor de outsourcing mogelijkheden van Group S! Onze HR-experten staan klaar om u ter plaatse of van op afstand te ondersteunen en hun ervaring met uw bedrijf te delen.
 

Waarom uw personeelsadministratie uitbesteden het verschil kan maken

Onze outsourcing oplossingen

Loonbeheer – juridische bijstand – HR-administratie

 • Op maat: Tijdelijk of structureel
 • Flexibel:  Specifieke taken of volledige HR-administratie en payroll
 • Efficiënt: Vermindering totale kost van de personeelsadministratie

Een ervaren payroll advisor zal de voorbereiding van de loonadministratie voor zijn rekening nemen net als de personeelsadministratie met betrekking tot de aanwerving van personeel en het uitdienstreden van werknemers. Bovendien zal hij u nuttige informatie bezorgen met het oog op de juiste behandeling van het loon en u adviseren over de loonberekening, juridische problematieken en software.

Mogelijke administratieve taken:

 • Dimona-aangifte (in- en uitdiensttreding)
 • Ingeven van lonen en wijzigingen personeelsgegevens
 • Doorsturen van de voorbereide gegevens naar het kantoor van Group S
 • Aanvullen modellen arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen individuele fiche per werknemer
 • Aanmaak tewerkstellingspremiedossiers
 • Berekenen van inhoudingen zoals loonbeslag
 • Administratieve verwerking ziekte- en invaliditeitsverzekering, groepsverzekering
 • Formaliteiten rond aanvragen arbeidsvergunning, afsluiten verzekeringen, aanwerving bepaalde categorieën werknemers (bv. Jonge werknemers, studenten, mindervaliden,     deeltijdse werknemers)
 • Opstellen aangiftes arbeidsongeval
 • Invullen werkloosheidsbewijzen (schorsing arbeidsovereenkomst, deeltijdse werknemers of brugpensioen)
 • Statistieken rond verplichte informatie aan ondernemingsraad (betaald educatief verlof)
 • Opstellen ontslagbrieven

 

Meer weten over outsourcing