Loonadministratie

Of u nu een kleine of grote onderneming bent, personeelsbeheer is voor elk bedrijf een complexe taak en vaak een grote uitdaging. Toch is een correcte en tijdige betaling van de lonen van groot belang voor het sociaal klimaat in uw onderneming en draagt het bij tot de productiviteit van de werknemers. Bovendien kan bij het toepassen van de sociale wetgeving de minste fout uw onderneming veel geld kosten. Daarom werkt bijna elke onderneming voor haar loon- en personeelsadministratie samen met een sociaal secretariaat.

Waarom Group S?

 • Met onze opgebouwde expertise maken we het verschil. We kunnen de uitdagingen van ondernemingen goed inschatten en proactief meedenken.
 • Werknemers zijn de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor elke onderneming. Als HR-partner gaat ons aanbod daarom verder dan een stipte loonverwerking. Juridisch advies of een goede verzekering, als ondernemer kan u op ons rekenen.
 • Dankzij ons webportaal Group S Online wordt uw loon- en personeelsadministratie een pak eenvoudiger. U kan onze uiterst veilige en handige applicaties gebruiken waar en wanneer u wil. Bovendien staan we zelf in voor de ontwikkeling van onze tools, waardoor we ze steeds up-to-date kunnen houden.
 • Onze persoonlijk aanpak is misschien wel onze belangrijkste troef. Elke onderneming krijgt een eigen contactpersoon die de specifieke noden kent en er op kan inspelen.

Vier redenen om Group S als sociaal secretariaat te kiezen

Wat doet sociaal secretariaat Group S voor u?

Als werkgever bezorgt u de personeelsgegevens, de prestatiegegevens en de voordelen van uw werknemers aan uw payroll advisor. Na een nauwgezette controle zal uw payroll advisor maandelijks de loonverwerking verzorgen. De resultaten worden u volgens de normen en binnen de wettelijke termijnen op papier of elektronisch bezorgd. Uiteraard verzekeren we u ook dat alle documenten binnen de wettelijke termijnen aan de officiële instellingen worden overgemaakt.

Als erkend sociaal secretariaat is Group S de bevoorrechte partner van de overheid en vervult het voor haar aangesloten werkgevers alle formaliteiten inzake:

 • Bedrijfsvoorheffing:

Group S zorgt voor de maandelijkse, trimestriële  en  jaarlijkse  opgave  van  de  berekende  bedrijfsvoorheffing aan de administratie der directe belastingen en de inning en doorstorting van de verschuldigde bedragen.

 • Sociale zekerheid:

Group S berekent de verschuldigde RSZ voorschotten, stelt de trimestriële DMFA aangifte op en zorgt voor de inning en doorbetaling van de verschuldigde bijdragen aan de RSZ.

 • Personeelsadministratie bij indiensttreding en het einde arbeidsovereenkomst:
   

  • Modellen arbeidsovereenkomst volgens type van overeenkomst
  • Ontwerp arbeidsreglement
  • Documenten ziekteverzekering
  • Werkloosheidsdocumenten bij tijdelijke en definitieve werkloosheid
  • Opgave van lonen & wedden bestemd voor verzekering arbeidsongevallen
  • Documenten loopbaanonderbreking, tijdskrediet, …
  • Diverse documenten m.b.t. de tewerkstelling van personeel

Waarom maakt een persoonlijke payroll advisor het verschil?

Handige tools en applicaties voor uw loon- en personeelsbeheer

Onze tools zijn gegarandeerd betrouwbaar en steeds up-to-date want ze zijn ontwikkeld door onze eigen informatici, specialisten op sociaal vlak. Wanneer u meer geavanceerde hulpmiddelen nodig heeft kan u voor uw personeelsbeheer dankzij onze partners gebruik maken van performante modules.
Group S beschikt over oplossingen aangepast aan de noden van haar cliënten in functie van de grootte van hun onderneming, hun bedrijfssector of de specifieke aard van hun onderneming. 

 • Presta Web voor het online invoeren van de prestaties
 • Presta voor het beheer van de gegevens die nodig zijn voor de loonberekening
 • Dimona voor de "Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling"
 • Leave Request voor het beheer van verlof- en afwezigheden
 • Reporting voor het aanmaken van HR-rapporten
 • Accounts voor het raadplegen van de boekhoudkundige gegevens
 • File Transfer/Archives voor het beheren van HR-documenten
 • Documents voor het elektronisch versturen van loonbrieven

Bovendien bieden we ook een soepel en performant interfacemechanisme voor al dan niet geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen onze berekeningsmotor en uw software voor humanresourcesbeheer, tijdsbeheer (prikklok, planning,...), ERP,...  

"Gewaarborgd loon" voor de bouwsector

Voor bedrijven in de bouwsector is het belangrijk om zich aan te sluiten bij een Patronale compensatiedienst zoals deze van Group S. Dankzij Group S - Patronale compensatiedienst (Group S – PCD) kunnen ondernemingen met minder dan 20 werknemers terugbetaling van gewaarborgd loon bekomen. Group S zorgt voor de formaliteiten en garandeert de terugbetaling van het gewaarborgd loon dat aan de arbeiders werd betaald. Werkgevers krijgen advies en bijstand bij eventuele medische controles van arbeiders die tijdens de periode van gewaarborgd loon gedekt zijn door een medisch attest.  

Group S - Patronale compensatiedienst (Group S – PCD)
 

 

Aansluiten bij het sociaal secretariaat van Group S