Loon bepalen

Hou rekening met het minimumloon

Het loon van u werknemer kan u in feite vrij bepalen en spreekt u contractueel af. U hebt zelf de keuze om alternatieve loonvoordelen toe te kennen of een bonus. Bij het bepalen van dat loon moet u wel rekening houden met de minimumlonen die zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die gesloten zijn in uw paritair comité. Deze loonschalen houden rekening met elementen zoals de functieclassificatie, anciënniteit of de ervaring van de werknemer.

Bekijk de minimumloonschalen per sector

Bruto-nettoloon berekenen

Voor de sectoren waarin er geen cao werd gesloten over de loonregeling, bepaalt een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad (NAR) een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Dit is het interprofessioneel minimum dat gerespecteerd moet worden.

Om te weten welk bedrag de werknemer nu uitbetaald zal krijgen moet u het brutoloon verminderen met de socialezekerheidsbijdragen en met de bedrijfsvoorheffing.Gebruik onze simulatietool Salary Sim om omzettingen tussen netto en bruto lonen te maken en omgekeerd.

Bruto-Netto simulator

Marktconform loon?

Om het loon van uw werknemers te bepalen wil u misschien meer doen dan enkel rekening houden met de minimumlonen. U vraagt zich misschien af of uw loonbeleid marktconform is, en of u voldoende loon betaalt om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden. Of u wilt weten hoe uw loonbeleid zich ten opzichte van andere ondernemingen situeert.

Group S helpt werkgevers bij de samenstelling van het ideale loonpakket voor hun werknemers door middel van een loonbenchmark. Om uw werknemers een correct loon te verzekeren, is het nuttig het loonpakket van de verschillende functies intern en extern te benchmarken. Door het loon en de voordelen van uw werknemers te vergelijken met soortgelijke functieprofielen kunt u gemakkelijker een marktconform loon samenstellen. Hierdoor trekt u niet alleen nieuwe werknemers aan maar houdt u ook uw huidige werknemers tevreden.

Benchmarking geeft u een overzicht van het gangbare loon voor een specifiek functieprofiel. Het is een uitstekende beslissingsbasis bij aanwerving of functiewijziging. Door marktconforme lonen te betalen,  voorkomt u ook dat talenten naar de concurrentie vertrekken omwille van een verleidelijk loonvoorstel. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen intern en extern benchmarken. Intern benchmarken houdt in dat de lonen van verschillende functies en afdelingen binnen uw organisatie worden vergeleken. Extern benchmarken betekent dat het loonpakket van uw werknemers wordt vergeleken met dat van gelijksoortige functies binnen gelijksoortige ondernemingen waardoor u een duidelijk beeld krijgt van uw positie op de markt en u weet of eventuele aanpassingen nodig zijn.

Door middel van benchmarking krijgt u op deze vragen een antwoord en daar kan Group S u dankzij haar samenwerking met Berenschot bij helpen.

 

Meer weten over loonbenchmarking