Hoeveel kost een werknemer?

U bent werkgever en wil een werknemer in dienst te nemen? Ja, maar hoeveel gaat dat kosten?
Om de kosten voor deze nieuwe werknemer te kennen, is het belangrijk over de nodige informatie te beschikken.

De belangrijkste factoren die het loon van uw werknemer beïnvloeden zijn:

 • statuut van de werknemer
 • paritair comité waartoe uw onderneming behoort
 • leeftijd
 • anciënniteit
 • uurregeling
 • toekenning van bovenwettelijke voordelen
 • patronale basisbijdragen
 • bijzondere bijdragen
 • jaarlijkse vakantie
 • eventuele verminderingen

Als u al deze antwoorden al kent, kan u de kosten via onze simulatietool Salary Sim  bepalen.  

Statuut van de werknemer

Het is belangrijk te weten welk type werknemer u in dienst wil nemen (bediende, arbeider, leerling, vennoot, ...). Deze keuze is afhankelijk van de activiteit van de onderneming,  maar ook van de uitgeoefende functie. Deze keuze heeft een rechtstreekse invloed op vakantiegeld, werkloosheid, betalingswijze, bijdragen, pensioen ...

Paritair comité

Het paritair comité geeft de activiteitssector aan waartoe uw onderneming behoort, maar de regels die moeten gevolgd worden rond minimumloon, functieclassificatie en andere elementen zoals vergoedingen (vervoer, reiniging van werkkledij, mobiliteit, ARAB, ...) of premies (eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, ...).

Anciënniteit

De anciënniteit heeft een rechtstreekse impact op het minimumloon indien hernomen in het paritair comité.

Uurregeling

Het paritair comité geeft het aantal uren voor een voltijdse werknemer in uw sector aan: 37u30, 38u, 39u, 40u? Met deze informatie kunnen de kosten van een deeltijdse werknemer pro rata worden berekend.

Toekenning van bovenwettelijke voordelen

Vergeet niet de voordelen te vermelden die u zult toekennen, bijvoorbeeld maaltijdcheques, bedrijfswagen, verzekeringspremie, ...

Patronale basisbijdragen

Als werkgever betaalt u het brutoloon van uw werknemer, maar ook patronale basis bijdragen. Sinds 2018 bedragen deze bijdragen slechts 25%.

Jaarlijkse vakantie

Als u een arbeider in dienst neemt, moet een bijdrage van 15.84% worden toegevoegd voor de regeling van de jaarlijkse vakantie, die betaalt moet worden aan jaarlijkse vakantiefonds.

Voor een bediende wordt de vakantie bepaald op basis van de prestaties van het vorige jaar en betaalt door de werkgever. Het vakantiegeld bestaat uit enkel en dubbel vakantiegeld:

 •  Het enkel vakantiegeld stemt overeen met het normale loon van de maand waarin vakantiedagen worden genomen.
 • Het dubbel vakantiegeld wordt over het algemeen betaald in mei. Het is gelijk aan  92 % van het brutoloon van de maand waarin de werknemer zijn hoofdvakantie neemt (of van de maand mei) x 1/12 per gewerkte/gelijkgestelde maand tijdens het vorige jaar.

Bijzondere bijdragen

Deze bijdragen worden bij de patronale basisbijdragen gevoegd. Ze verschillen  naargelang de grootte en de sector van uw onderneming. Bijzondere bijdragen kunnen betrekking hebben op:

 • risicogroepen,
 • fonds voor bestaanszekerheid van de sector van uw onderneming,
 • fonds voor sluiting van onderneming,
 • financiering van regelingen inzake tijdelijke werkloosheid.

Lastenverlaging

Er bestaan verminderingen van patronale RSZ-bijdragen.

De burgerlijke staat en personen ten laste zijn niet absoluut noodzakelijk maar kunnen het nettoloon van uw werknemer beïnvloeden.

Laatste tip: er bestaan enkele bijkomende kosten die u niet mag vergeten:

 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Diensten voor bovenwettelijke voordelen (uitgever van maaltijdcheques, ...)
 • Sociaal secretariaat