Alternatieve verloning

Naast een marktconform loon, bevat een competitief en aantrekkelijk verloningspakket meestal enkele alternatieve loonvoordelen. Je hebt als werkgever heel wat keuze, naargelang de grootte van je bedrijf. Van maaltijdcheques, een aanvullend pensioen of een bedrijfswagen tot een uitgebreid cafetariaplan met alles erop en eraan.

Bepaalde alternatieve loonvoordelen zijn fiscaal voordelig voor je werknemers omdat ze er geen bedrijfsvoorheffing op betalen. Voor jou als werkgever zijn ze interessant omdat je geen sociale zekerheidsbijdragen betaalt als aan de voorwaarden voldaan is.

We overlopen hieronder kort de meest voorkomende alternatieve loonvoordelen. Zoekt u meer details, dan kan u ons e-book over alternatieve verloning downloaden. En natuurlijk kan u met uw vragen voor een aanbod op maat ook altijd bij ons terecht. 

Flex Plan

Met Flex Plan biedt Group S u een gebruiksvriendelijk cafetariaplan aan. Een uitstekende manier om het loon van uw werknemers te optimaliseren.

Het is een flexibel verloningsplan dat uw werknemers de mogelijkheid biedt om hun loonpakket voor een deel zelf samen te stellen. Net als in een cafetaria kiezen ze de voordelen die het best aansluiten bij hun persoonlijke situatie of wensen.

Ontdek hier welke voordelen u allemaal kan aanbieden met Flex Plan.

Bedrijfswagen

 • Als werkgever is het voordeliger om een bedrijfswagen toe te kennen dan een vergelijkbare loonsverhoging te geven. Je betaalt het maandelijkse leasebedrag, eventuele verzekeringskosten, onderhoud en/of winterbanden, de brandstofkosten en een solidariteitsbijdrage op een bedrijfswagen. Die wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe hoger de uitstoot, hoe meer je betaalt. Maar zelfs de maximumbijdrage ligt lager dan de (minimaal) 25% die je betaalt als patronale sociale bijdrage.
 • Je werknemers betalen een voordeel van alle aard (VAA) voor een bedrijfswagen als ze die ook privé gebruiken. Het VAA van een bedrijfsvoertuig wordt berekend rekening houdend met de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig. Het voordeel is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor jou als voor je werknemer. Je werknemers moeten zelf geen wagen meer kopen en een tankkaart, onderhoud en verzekering zijn vaak inbegrepen.

In de toekomst alleen nog ‘groene’ wagens fiscaal interessant

De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt stelselmatig afgebouwd.

 

 • De regeling die geldt voor niet-emissievrije wagens (diesel, benzine en hybride) aangeschaft vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 dooft geleidelijk uit.
 • Voor emissievrije wagens (100% elektrische en op waterstof) blijven de beroepskosten 100% fiscaal aftrekbaar.
 • Vanaf 1 januari 2026 geldt voor nieuwe voertuigen die CO2 uitstoten geen enkele fiscale aftrek meer.
 • Elektrische wagens en wagens op waterstof blijven 100% aftrekbaar, maar die aftrekbaarheid wordt wat afgebouwd voor wagens aangeschaft vanaf 2027.

 

Naast een bedrijfswagen kan je ook kiezen voor een mobiliteitsbudget of een bedrijfsfiets.

 

Neem zeker contact op als je daar meer over wil weten.

 

Maaltijd- en ecocheques

Per gewerkte dag kan je een maaltijdcheque toekennen aan je medewerkers. Het meest optimale bedrag is 8 euro. Een hoger bedrag is mogelijk, maar dan moeten je medewerkers een hogere persoonlijke bijdrage betalen.

 

Maaltijdcheques zijn zowel voor jou als je werknemers voordelig omdat er geen sociale zekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing op betaald moeten worden.

 

Er zijn wel enkele voorwaarden:

 • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal werkelijk gepresteerde arbeidsdagen of gepresteerde uren.
 • De geldigheidsduur van de maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden.
 • De tussenkomst als werkgever in de maaltijdcheque is maximaal 6,91 euro.
 • De tussenkomst als werknemer moet minimaal 1,09 euro bedragen.
 • De cheques mogen geen bestaande verloning vervangen.

 

Maaltijdcheques zijn tot 2 euro per cheque aftrekbaar als beroepskosten.

Ecocheques zijn elektronische waardebonnen waarmee jouw werknemers ecologische diensten en producten kunnen kopen. Als enkele voorwaarden vervuld zijn, zijn deze cheques niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en is er geen bedrijfsvoorheffing op verschuldigd.

Aanvullend pensioen

Via een pensioenplan kan je als werkgever een aanvullend pensioen opbouwen voor je werknemers. Het gaat om een zogenaamd pensioen uit de tweede pijler dat het wettelijk pensioen aanvult, ook gekend als de groepsverzekering.

 • Je kan er ook voor kiezen om een deel van de bijdragen die je werknemers betalen voor hun individueel pensioensparen (derde pijler) terug te betalen.
 • Voor jou als werkgever is dit geen loon en dus betaal je er geen gewone sociale zekerheidsbijdragen op. Je betaalt wel een bijzondere bijdrage (8,86%).
 • Als de bijdrage rechtstreeks aan de groepsverzekeraar betaald wordt, wordt geen bedrijfsvoorheffing aangerekend aan je medewerkers.
 • Wanneer het aanvullend pensioen opgebouwd wordt via stortingen aan een pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeringsonderneming), kan je als werkgever zelf bijdragen betalen. Je kan je werknemers ook vragen om een bijkomende persoonlijke bijdrage te betalen.

 

Collectieve bonus

Als werkgever kan je een voordelige bonus toekennen op basis van collectieve doelstellingen. Tot een bepaald bedrag geniet deze bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling.

 • Je bepaalt collectieve doelstellingen die alle werknemers samen of een bepaalde categorie van werknemers moeten behalen binnen een bepaalde periode. Lukt dat, dan krijgen de betrokken werknemers een bonus.
 • De doelstellingen mogen geen individuele doelen zijn en het bereiken ervan mag niet vanzelfsprekend zijn.
 • Je moet het plan invoeren met een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte.
 • Als werkgever betaal je een patronale bijdrage van 33%. Werknemers betalen een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het toegekende bedrag. Deze bijdragen gelden voor zover de bonus onder een bepaald grensbedrag blijft. Op het bedrag dat boven die grens ligt, moeten gewone sociale bijdragen betaald worden.
 • Voor de fiscus hoeft er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden zolang het grensbedrag niet wordt overschreden.

 

Winstpremie

Als onderneming kan je je werknemers een bonus op de verdeelbare winst geven. Het is een eenvoudige en flexibele manier om een som geld toe te kennen zonder hen stemrecht binnen de onderneming te geven. Om deze maatregel aantrekkelijk te maken, is een sociaal en fiscaal gunstige behandeling voorzien.

 • Alleen vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners kunnen zo’n winstpremie toekennen. Vzw's, openbare instellingen en administraties kunnen hier geen gebruik van maken.
 • De premie kan alleen worden gegeven aan werknemers. Bedrijfsleiders die bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar zijn of een vergelijkbare functie uitoefenen, vallen uit de boot.
 • De premie is collectief en kan dus niet worden toegekend op basis van individuele prestaties van een werknemer. Als werkgever heb je wel de keuze tussen een identieke winstpremie die voor iedereen gelijk is of een gecategoriseerde premie waarbij het bedrag van de premie afhankelijk is van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria.
 • De premie mag niet ingevoerd worden om een bestaand loon te vervangen en mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.
 • Als werkgever betaal je geen gewone sociale zekerheidsbijdragen.
  Je werknemers betalen een solidariteitsbijdrage gelijk aan 13,07% van de premie.
 • Fiscaal is de premie voor je werknemers onderworpen aan een belasting van 7% (belasting gelijkgesteld met de inkomstenbelasting). Voor jou als werkgever wordt deze winstparticipatie beschouwd als een verworpen uitgave voor de vennootschapsbelasting.

 

  Warrant plan

  Een warrantplan is een techniek om het variabel loon van je werknemers te optimaliseren door hen aandelenopties aan te bieden die ze onmiddellijk weer kunnen verkopen. Ze houden daar meer aan over dan aan een traditionele bonus.

  Voor jou als werkgever zijn er geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, maar wel bedrijfsvoorheffing voor je medewerkers. Warranten houden weinig risico in en je kiest zelf aan welke medewerkers je ze toekent.

  Group S werkt samen met erkende bancaire als niet-bancaire instellingen voor haar warrantplannen.

  Als je meer informatie wil, kan je een verzoek indienen via ons online formulier hieronder:

  Ik ben geïnteresseerd

  Verzekeringen

  Als werkgever kan je een aanvullende ziekteverzekering aanbieden zoals een hospitalisatieverzekering of een tandverzekering. Die dekt onder meer extra kosten die het ziekenfonds niet ten laste neemt. De premies die je als werkgever aan de verzekeraar betaalt, zijn niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en je werknemers betalen er geen bedrijfsvoorheffing op. Ze genieten van een aantrekkelijke verzekering die ze niet met privégeld moeten financieren.

  Group S biedt jou samen met haar partner beide mogelijkheden aan.

  Interesse in alternatieve verloning?

  • Bent u aangesloten bij Group S dan kan u samen met uw payroll advisor uw mogelijkheden op het vlak van alternatieve verloning voor uw personeel bespreken.
  • Bekijk ook zeker onze sociaaljuridische info voor een laatste stand van zaken en de meest recente bedragen en voorwaarden.
  • Group S geeft ook elk jaar het boek ‘Alternatieve verloning uit’. Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loep genomen: Wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook juridische aspecten toegelicht.

   

  Bestel het boek 'Alternatieve verloning 2023' voor €93