Sociaaljuridische begeleiding en rechtsbijstand

Een goed personeelsbeheer is niet alleen belangrijk, maar vaak ook complex want de arbeidswetgeving evolueert voortdurend. Dit brengt, soms onverwacht, een hoop uitdagingen en zorgen met zich mee zowel op administratief als op relationeel vlak. Bovendien zorgen de relaties met de sociale partners ervoor dat sociale en collectieve geschillen of onvrede steeds vaker voor de rechtbank worden beslecht.

Onze juridische begeleiding en rechtsbijstand biedt een oplossing voor uw globaal én individueel personeelsbeheer. U krijgt ondersteuning bij het naleven van de wettelijke en fiscale verplichtingen en wordt bijgestaan bij het vinden van akkoorden met individuele werknemers en de sociale partners.

Basisbegeleiding bij payroll

Inbegrepen bij uw aansluiting bij het sociaal secretariaat

Als aangeslotene van ons sociaal secretariaat heeft u recht op onze basisbegeleiding die alle kwesties behandelt met betrekking tot de payroll. Uw payroll advisor beantwoordt al uw vragen over uw dagelijks personeelsbeheer.

Onderwerpen waarover u onder meer vragen kan stellen:

 • Berekening loonkosten bij het aanwerven van personeel en de eventuele voordelen.
 • Modeldocumenten arbeidsovereenkomsten.
 • Opstellen van een arbeidsreglement op basis van een model.
 • Te vervullen formaliteiten bij economische werkloosheid.
 • Berekening van de opzeggingstermijn.

Extra overeenkomst juridische begeleiding

Advies bij uw globaal personeelsbeheer

Door voor een overeenkomst juridische begeleiding te kiezen, bent u helemaal gerust. Ons sociaaljuridisch departement geeft u advies bij het globaal beheer van uw dagelijkse personeelszaken. U kan een beroep doen op onze expertise zowel voor de betrekkingen met uw werknemers als met officiële instanties.

Onderwerpen waarvoor u onder meer een beroep kan doen op onze bijkomende begeleiding:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en/of specifieke clausules.
 • Invoeren van een bonusplan.
 • Invoeren van kleine flexibiliteit.
 • Ontslag om dringende reden.
 • SWT en andere eindeloopbaanvormen.

Deze lijst is niet beperkend. U krijgt advies over de ganse problematiek van het arbeidsrecht.

Onze begeleiding biedt talrijke preventieve maatregelen en oplossingen om conflictsituaties te vermijden. Wanneer het toch tot een sociaal geschil komt, kunnen u en uw onderneming rekenen op juridische bescherming. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, kan een rechtsvordering worden overwogen.

Onze begeleidingsovereenkomst heeft een luik rechtsbijstand waarbij u een advocaat kan kiezen en kan rekenen een aanzienlijke dekking van de procedurekosten.

Begeleiding op maat

Onze ‘à la carte’ oplossing

Binnen de domeinen van het hr-beheer kunnen we ook bij heel wat andere vragen of problemen adviseren. Voor dit soort specifieke vragen die niet onder onze basisbegeleiding noch onze extra begeleidingsovereenkomst vallen, bieden we onze consultancymogelijkheden aan.

Enkele mogelijke consultancyopdrachten:

 • Begeleiding bij sluiting van de onderneming, collectief ontslag, overgang van onderneming.
 • Loonoptimalisatie.
 • Ondersteuning, begeleiding en opleiding bij collectieve onderhandelingen.
 • Sociale audit.
 • Conflictbeheer.
 • Opstellen loonbeleid.
 • Opleiding op maat.
 • Begeleiding in het kader van sociale inspectie.
   

Interesse in onze juridische begeleiding en tariefvoorwaarden?

 

Aanvraag indienen