Conflictbeheer en collectieve onderhandelingen

Bijstand op maat

De regels van het sociaal overleg in België zijn bijzonder ingewikkeld. Ze dragen in grote mate bij tot de optimale realisatie van de doelstellingen van de bedrijven, tenminste als ze goed zijn toegepast. Worden de regels niet goed toegepast dan kan dat in het ergste geval zelfs tot een sociaal conflict leiden.

Onze ondersteuning en expertise helpen u in de verschillende facetten van het sociaal overleg en spelen in de verschillende fases van de onderhandeling een belangrijke rol.

 1. Tactische en strategische voorbereiding.
 2. Aanwezigheid aan de zijde van de werkgever tijdens de onderhandeling.
 3. Ondersteuning bij de toepassing van de onderhandelde plannen.   
   

Onze ervaring en uitgebreide dienstverlening kunnen van pas komen bij het bewaren van de sociale vrede in uw onderneming:

 • Ondersteuning, begeleiding en opleiding over collectieve onderhandelingen.
 • Bemiddeling en conflictbeheer.
 • Onderhandeling en uitwerking van teksten van collectieve overeenkomsten.
 • Ontwerp en opvolging van onderhandelde plannen.
 • Onderhandelingsstrategie en communicatiebeleid.
 • Voorbereiding van en deelname aan de overlegorganen (OR, CBW en vakbondsafvaardiging).
 • Begeleiding in het kader van sluiting van onderneming, collectief ontslag, overgang van onderneming.

We kunnen u begeleiden en zelfs bijstaan in uw onderhandelingen met de sociale partners en met de bevoegde overheid.

Voor meer informatie over onze begeleiding en onze tariefvoorwaarden kan u hieronder een aanvraag indienen.
 

Aanvraag indienen