Wat is het zelfstandige statuut?

Een zelfstandige is ieder natuurlijke persoon die in België een activiteit uitoefent dat een beroepsinkomen kan opleveren zonder dat hij of zij daarvoor verbonden is door een arbeidsovereenkomst of een statuut.

Het grootste verschil tussen het werknemersstatuut en het zelfstandigenstatuut situeert zich op niveau van de sociale zekerheid. Voor een werknemer worden de kosten voor zijn sociale bescherming door de werkgever ingehouden op zijn brutoloon, terwijl een zelfstandige zijn bijdragen voor zijn sociale dekking in België zelf moet betalen op basis van zijn inkomen.

Een zelfstandige is daarom verplicht zich aan te sluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen. De opdrachten en plichten van deze fondsen worden bepaald door het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Voor zelfstandigen in hoofdberoep geven deze bijdragen recht op:

  • ziekteverzekering
  • invaliditeitsverzekering
  • moederschapshulp en dienstencheques
  • vaderschapsverlof
  • mantelzorguitkering
  • overbruggingsrecht
  • wettelijk pensioen

Group S helpt zelfstandigen hun beroepsactiviteit opstarten en begeleidt hen bij de administratieve formaliteiten tijdens gans hun loopbaan.
 

Aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds Group S