Hoe sociale bijdragen berekenen en betalen

Als zelfstandige betaalt u uw sociale bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u zich heeft aangesloten. U kan zich eenvoudig aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van Group S.

Aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van Group S

Een zelfstandige betaalt elk kwartaal een voorlopige forfaitaire bijdrage of een voorlopige bijdrage gebaseerd op zijn nettoberoepsinkomen van 3 jaar geleden.

Zodra zijn beroepsinkomen van het bijdragejaar is gekend (in principe na 2 jaar), wordt een eindafrekening opgesteld. Om te anticiperen op deze regularisatie kan de zelfstandige hogere bijdragen betalen.

Het gaat dan om een dubbel voordeel. Enerzijds vermijdt hij zo dat hij in de toekomst bij de regularisatie een hoog bedrag moet betalen en anderzijds zijn sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar. Via de betaling van sociale bijdragen kan het belastbaar inkomen worden verminderd..

Voorlopige forfaitaire minimumbijdrage

Tot het derde volledige activiteitsjaar moet de zelfstandige starter per kwartaal minstens de voorlopige forfaitaire bijdrage betalen.

In 2022:

780,55 euro

voor een zelfstandige starter in hoofdberoep

(tot het einde van het eerste volledige activiteitsjaar)

86,35 euro

voor een zelfstandige starter in bijberoep of een student-zelfstandige

(tot het einde van het eerste volledige activiteitsjaar)

123,85 euro voor een zelfstandige starter die effectief een pensioen geniet
172,71 euro

voor een zelfstandige die de pensioenleeftijd heeft maar geen pensioen geniet

(tot het einde van het eerste volledige activiteitsjaar)

Deze voorlopige bijdragen worden jaarlijks herzien op basis van het werkelijke nettoberoepsinkomsten. Hierbij moet worden opgemerkt dat dergelijke regularisaties in sommige gevallen kunnen leiden tot bijbetaling van belangrijke bedragen.