Welke ondernemingsvorm past bij uw onderneming?

Eerste keuze: natuurlijk persoon of vennootschap 

Bij de oprichting van uw eerste onderneming staat u meteen voor een cruciale keuze: welke ondernemingsvorm past het best bij uw zaak? Er zijn tal van factoren die invloed hebben op die keuze, van het aantal partners over het startkapitaal tot uw toekomstplannen. 

Laat ons beginnen bij het begin: Een zelfstandige activiteit voert u uit als natuurlijk persoon of als vennootschap. In de tabel vindt u alvast de verschillen. 

  Onderneming natuurlijk persoon Onderneming rechtspersoon (=vennootschap)
Oprichting Geen akte nodig Oprichtingsakte: Verplichte notariële akte voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv, nv, cv)
Oprichtingskosten Inschrijving in de KBO: € 101 Notariskosten: +/- € 1.000 
Inschrijving in de KBO: € 101

Kapitaal

Geen minimumstartkapitaal nodig

Vereist minimumkapitaal naargelang de gekozen vennootschapsvorm: 

nv: € 61.500

bv: geen minimumkapitaal meer, maar wel voldoende aanvangsvermogen

Aansprakelijkheid Winst en verlies is voor u persoonlijk Afhankelijk van de rechtsvorm

Natuurlijk persoon 

Gaat u ondernemen als natuurlijk persoon, dan richt u een eenmanszaak op. Dat vereist geen opstelling van statuten en ook geen startkapitaal waardoor u snel uw activiteiten kan opstarten. U onderneemt in dit geval ook alleen. Dit brengt zowel verantwoordelijkheden als vrijheden met zich mee. 

 • U bent de enige ondernemer 
 • Geen authentieke akte nodig 
 • Geen minimumkapitaal nodig 
 • Volledig aansprakelijk: alle winst en verlies is voor uw persoonlijke portemonnée 
 • Vereenvoudigde boekhouding 

Vennootschappen 

Beslist u om te ondernemen onder een vennootschap, dan heeft u meerdere opties: 

 • Besloten vennootschap (bv) 
 • Naamloze vennootschap (nv) 
 • Coöperatieve vennootschap (cv) 
 • Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid
  • Vennootschap Onder Firma (VOF): variant op de maatschap met rechtspersoonlijkheid 
  • Commanditaire Vennootschap (CommV): variant op de maatschap met rechtspersoonlijkheid 

Besloten vennootschap 

De besloten vennootschap is de eenvoudigste vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid. Onder een bv kan u zonder minimumkapitaal starten met ondernemen zonder uw privévermogen op het spel te zetten. 

 • Kan door u alleen worden opgericht of samen met partners 
 • Oprichting via authentieke akte 
 • Geen minimumkapitaal nodig bij oprichting, maar de oprichters moeten beschikken over voldoende aanvangsvermogen 
 • Wel een gedetailleerd financieel plan 
 • Een vennoot is enkel aansprakelijk voor eigen inbreng 

Naamloze vennootschap 

De naamloze vennootschap is de beste ondernemingsvorm vanaf middelgrote ondernemingen en kmo’s. Om een nv op te starten, heb je startkapitaal nodig. Daarom is een nv een typische kapitaalvennootschap waar aandeelhouders kapitaal voorzien. 

 • Kan door u alleen worden opgericht of samen met partners die aandeelhouders worden genoemd 
 • Oprichting via authentieke akte 
 • Startkapitaal van 61.500 euro nodig bij oprichting 
 • Gedetailleerd financieel plan 
 • Raad van bestuur met in de regel minstens drie bestuurders 
 • 1 aandeel minstens 1 stem, maar het stemrecht kan verschillen per aandeel 
 • Aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor hun eigen inbreng 

Coöperatieve vennootschap 

Is uw bedoeling niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar een gemeenschappelijk doel na te streven? Dan past de coöperatieve vennootschap waarschijnlijk het best bij uw zaak en bij uw zakenpartners. 

 • Moet door minstens 3 oprichters worden opgericht die coöperanten worden genoemd 
 • Oprichting via een authentieke akte 
 • Geen minimumkapitaal nodig bij oprichting 
 • De aandelen kunnen vrij overgedragen worden tussen coöperanten 
 • De coöperanten zijn slechts aansprakelijk ten bedrage van hun inbreng 

Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid 

De maatschap wordt vooral aangewend in successieplanning of om een niet al te strikte samenwerking op poten te zetten. De grote uitzondering bij de maatschap: géén rechtspersoonlijkheid. De vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschaap (CommV) zijn varianten van de maatschap en hebben wél rechtspersoonlijkheid. We overlopen het even samen: 

 • Wordt opgericht door 2 of meer personen die maten worden genoemd 
 • De maten zijn onbeperkt aansprakelijk 
 • De aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij anders bepaald 
 • Onbepaalde duur, tenzij anders bepaald 
 • Wordt ontbonden bij het overlijden van een van de vennoten, tenzij bepaald dat via de erfgenamen of de overblijvende vennoten de maatschap wordt verdergezet 
 • De inschrijving bij de KBO is verplicht 

Vennootschap onder firma 

De vennootschap onder firma is een specifiek soort maatschap, eentje mét rechtspersoonlijkheid. Als eenvoudigste van alle vennootschapsvormen vindt u hier geen bescherming van uw privévermogen. 

 • Kan door u alleen opgericht worden of samen met partners 
 • Oprichting via onderhandse akte: geen notaris nodig 
 • Geen minimumkapitaal nodig bij oprichting 
 • Geen financieel plan nodig 
 • Elke vennoot is onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen van de VOF 
 • Wordt ontbonden bij het overlijden van een van de vennoten 

Commanditaire vennootschap 

Net zoals de VOF is een commanditaire vennootschap een maatschap mét rechtspersoonlijkheid. Typisch aan deze vennootschapsvorm is een samenwerking tussen beherende vennoten en stille vennoten. Een beherend vennoot managet de onderneming, de stille schiet geld voor. 

 • Minstens twee oprichters: beherend vennoot en stille vennoot 
 • Oprichting via onderhandse akte: geen notaris nodig 
 • Geen minimumkapitaal nodig bij oprichting 
 • Beherende vennoten zijn volledig aansprakelijk voor alle handelingen van de VOF 
 • Stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor eigen inbreng 
 • Wordt ontbonden bij het overlijden van een van de vennoten 

 

Twijfelt u nog over de gepaste vennootschapsvorm? Contacteer ons of uw boekhouder om u te helpen knopen door te hakken.