Opleidingen collectieve onderhandelingen

De regels rond het sociaal overleg in België zijn bijzonder ingewikkeld. Een slechte toepassing ervan kan leiden tot mislukking en zelfs tot een sociaal conflict. Daarom is het belangrijk om ook op dit vlak op de nodige ondersteuning te kunnen rekenen. Dankzij onze uitgebreide praktijkervaring kunnen we u specifieke opleidingsmodules rond collectieve onderhandelingen op maat van uw onderneming aanbieden.

Onze opleidingen rond collectieve onderhandelingen worden in de onderneming zelf gegeven en zijn gericht op de betrokken doelgroepen zoals de algemene directie, hogere kaderleden en de leden van de overlegorganen van de onderneming. Het doel van de opleidingen is de sociale dialoog en het sluiten van ondernemingsakkoorden te bevorderen.

Thema’s van de opleidingen:

  • Regels en structuur van het sociaal overleg in België.
  • Praktisch en strategisch beheer van de overlegorganen zoals de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging en het comité voor preventie en bescherming.
  • Syndicale technieken en strategieën.
  • Regels voor de oprichting en werking van de overlegorganen
  • Voorkomen en beheren van sociale conflicten.
  • Strijd tegen het syndicale absenteïsme in de onderneming
  • Procedure en gevolgen van de sociale verkiezingen.

Collectieve onderhandelingen zijn de basis van constructieve arbeidsrelaties en een goede sociale dialoog. Met het advies en de expertise van Group S kan u de sociale vrede in uw onderneming verzekeren.

OFFERTE OP MAAT AANVRAGEN

 

Bekijk onze opleidingsdata