Coronavirus: maatregelen inzake betaald educatief verlof 2021-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

article image Van 

Rekening houdend met de ontwikkeling van het afstandsonderwijs als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe versoepelingsmaatregelen inzake betaald educatief verlof voor het schooljaar 2021-2022 genomen.

De op afstand verstrekte lesuren die iedere uitwisseling tussen het onderwijzend personeel en de student inhouden tussen 1 september 2021 en 30 juni 2022, worden gelijkgesteld met uren effectieve aanwezigheid om de aan de werknemer toegekende quota inzake betaald educatief verlof te bepalen.

De op afstand verstrekte lesuren tijdens de periode van 1 september 2021 en 30 juni 2022 waarvoor de directeurs van de onderwijsinstellingen niet in staat zijn om aan te tonen of zij al dan niet gevolgd werden door de werknemer, worden beschouwd als door de werknemer gevolgd.

Bron : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14  oktober 2021 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof (B.S., 27-10-2021).